מעקב קורונה: מתים, חולים, מחלימים ומספר הבדיקות

קורונה בעולם:

[COVID19-SHEET country_title="מדינה" land="" rows="10" search="" confirmed_title="מאומתים" today_cases="24h" deaths_title="נפטרו" today_deaths="24h" recovered_title="החלימו" active_title="פעילים" tests_title="בדיקות"]

קורונה באפריקה:

[COVID19-SHEET country_title="מדינה" rows="10" land="Africa" search="" confirmed_title="מאומתים" today_cases="24h" deaths_title="נפטרו" today_deaths="24h" recovered_title="החלימו" active_title="פעילים" tests_title="בדיקות"]

קורונה באסיה:

[COVID19-SHEET country_title="מדינה" rows="10" land="Asia" search=".." confirmed_title="מאומתים" today_cases="24h" deaths_title="נפטרו" today_deaths="24h" recovered_title="החלימו" active_title="פעילים" tests_title="בדיקות"]

קורונה בצפון אמריקה:

[COVID19-SHEET country_title="מדינה" rows="10" land="NorthAmerica" search=".." confirmed_title="מאומתים" today_cases="24h" deaths_title="נפטרו" today_deaths="24h" recovered_title="החלימו" active_title="פעילים" tests_title="בדיקות"]

קורונה בדרום אמריקה:

[COVID19-SHEET country_title="מדינה" rows="10" land="SouthAmerica" search=".." confirmed_title="מאומתים" today_cases="24h" deaths_title="נפטרו" today_deaths="24h" recovered_title="החלימו" active_title="פעילים" tests_title="בדיקות"]

קורונה באירופה:

[COVID19-SHEET country_title="מדינה" rows="10" land="Europe" search=".." confirmed_title="מאומתים" today_cases="24h" deaths_title="נפטרו" today_deaths="24h" recovered_title="החלימו" active_title="פעילים" tests_title="בדיקות"]

קורונה ביבשת אוקיאניה:

[COVID19-SHEET country_title="מדינה" rows="10" land="Oceania" search=".." confirmed_title="מאומתים" today_cases="24h" deaths_title="נפטרו" today_deaths="24h" recovered_title="החלימו" active_title="פעילים" tests_title="בדיקות"]

התפשטות הקורונה בעולם – נדבקים (כחול) – מחלימים (ירוק) – מתים (אדום)

[COVID19-GRAPH title="" confirmed_title="נדבקים" deaths_title="מתים" recovered_title="מחלימים"]

 

Back to top button